Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse

Skapad 2020-10-26 09:13 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Genom intresset för dansen och musiken vill vi lägga fokus vid samspelet och uppmärksamma varandra i lustfyllda tillfällen av fysisk aktivitet. Vi vill ge utrymme och variation i det estetiska men också genom det flytta uppmärksamhet och fokus till våra kompisar, göra oss uppmärksamma på varandra och göra att alla känner sig sedda i sina rytmiska uttryck.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Förbered musik, inventera musikfavoriter: barnsånger såväl som populärmusik. 

Förbered rummet, dämpa belysning och hitta bra ljus att projicera.

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Olika sätt att röra sig i olika sammanhang. Synliggöra varandra genom varandras rörelser.

Röra sig och förhålla sig till termer som exempelvis snabbt, långsamt, stort och smått.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Fysisk förmåga men också utvecklad motorik, ökad medvetenhet om kroppen och känslan av delaktighet.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Organiserad dans/rörelseaktivitet, fri dans med fokus på imitation.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Hur dansar du? Hur dansar jag? Hur dansar kompisen? 

Kan vi dansa ex. snabbt, långsamt, tillsammans, själva?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Vad ska vi göra? Hur brukar ni dansa?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Vad gjorde vi? Hur dansade du? Hur dansade kompisen?

Vilken musik?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: