Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 44

Skapad 2020-10-26 09:16 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Vad händer på Planeten denna vecka..

Innehåll

 

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 


 

Syfte - varför?

 

 Vi kommer och fortsätta med sånger,böcker och skapande eftersom det är där vi ser barnens intresse och behov ligger just nu.

Att gå på utflykt en gång i veckan är uppskattad inte minst med tanke på språkutveckling ( det här gör vi,det här ser vi, det här händer)

 

Mål: Vi vill att barnen kan delta aktivt i det vi gör, har lust att lära,att barnen inte blir diskriminerade eller kränkta.

Att utveckla barnens språk och ordförråd med hjälp av böcker,sånger och språkstimulerande strategier (Lärpaket).

Fortsätta med skapande och använda olika material,utflykter.
Var är vi? (Nuläge)

Barnens intresse ligger på styrda aktiviteter just nu,utflykter med mindre barngrupper fungerar också bra. Vi delar barnen i olika grupper så blir enklare för alla att delta och det blir lättare att förebygga diskriminering och kränkande behandling när det är mindre barn.

Vart ska vi?

 

 Vi ska lära barnen nya sånger och läsa de nya böckerna vi lånade förra veckan. Pedagogerna väljer sångerna som passar gruppen.

Fortsätter med skapande och utflykter.


Vad och hur ska vi göra? - genomförande

Denna veckan är det höstlov och vi tänker på att höstmysa på Planeten

Tisdag: utflykt med alla barn

Onsdag: film och frukt

Torsdag : utedag och sagostund på avdelningen

 

Dokumenterar med bilderna på iPad.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: