👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning HT20

Skapad 2020-10-26 09:31 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med problemlösning inom matematiken. Vi använder oss av olika problemlösningsstrategier, till exempel rita en bild, göra en tabell och prova dig fram.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med problemlösning under 1 lektionspass i veckan.

 

Arbetsform:

- EPA

- Gemensamma och individuella uppgifter

- Gemensamma genomgångar

- Läxor och läxförhör

 

Bedömning:

- Deltagande under lektioner

- Inlämning av läxor

- Genomförande av uppgifter/förhör

Matriser

Ma
Problemlösning HT20

Behöver utvecklas
Utvecklat
Välutvecklat
Läs och förstå problemet
Behöver hjälp för att förstå problemet
Behöver viss hjälp för att förstå problemet
Förstår problemet själv
Välj en lämplig strategi för att lösa uppgiften
Behöver hjälp med att välja en lämplig strategi
Behöver viss hjälp för att välja en lämplig strategi
Kan själv välja en lämplig strategi för att lösa problemet
Visa hur du löst uppgiften
Skriftligt: Lösningen saknas eller är svår att följa Muntligt: Behöver hjälp för att förklara lösningen så att andra förstår
Skriftligt: Lösningen går att följa men är inte fullständig Muntligt: Kan förklara lösningen med hjälp av stödfrågor från läraren
Skriftligt: Lösningen är fullständig och går att följa Muntligt: Kan själv förklara lösningen, så att andra förstår
Bedöm om svaret verkar rimligt
Kontrollerar inte att frågan besvarats Kontrollerar inte att svaret är rimligt
Kontrollerar ibland att frågan besvarats Kontrollerar ibland att svaret är rimligt
Kontrollerar att frågan besvarats Kontrollerar att svaret är rimligt