Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äppeltema åk 2

Skapad 2020-10-26 10:04 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 2 NO (år 1-3) Engelska Svenska Matematik Bild
Vi kommer att arbeta med ett äppeltema. Där vi integrerar många ämnen.

Innehåll

 

Äppeltema årskurs 2

 

Innehåll i äppeltemat

 

Du kommer att:

 

 • Träna på äpplets delar
 • Träna på äpplets livscykel
 • Experimentera med äpplen
 • Undersöka vikt, omkrets, fruktkött, kärnhus samt dokumentera din undersökning
 • Smaka och beskriva olika äppelsorter 
 • Jämföra äpplen för att hitta likheter och skillnader
 • Arbeta med problemlösning i matematik 
 • Läsa och lyssna till sagor och faktatexter
 • Skriva sagor och faktatext både för hand och på Ipad
 • Måla äpplen med akvarell och krita 
 • Samarbeta vid sagoskrivning och undersökningar
 • Sjunga äppelsånger på svenska och engelska
 • Utvärdera äppeltemat

 

 

Målet är att du ska:

 

 • Kunna äpplets delar
 • Kunna skriva en saga i par samt kunna bearbeta den efter respons
 • Kunna beskriva äpplets livscykel   

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att 

 • Namnge äpplets delar
 • Skriva och läsa upp din saga och få respons på den
 • Lyssna till kamraters sagor och ge respons
 • Beskriva äpplets livscykel med bild och text/muntligt

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma En Bl
Äppeltema åk 2

Rubrik 1

––––>
––––>
––––>
Beskriva biologiska samband i naturen.
Jag kan beskriva äpplets livscykel med stöd. Muntligt/skriftligt
Jag kan beskriva äpplets livscykel. Beskrivningen är nästan fullständig. Muntligt/skriftligt
Jag kan beskriva äpplets livscykel. Beskrivningen är fullständig. Muntligt/skriftligt
Begrepp
Jag använder några korrekta begrepp i min beskrivning.
Jag använder korrekta begrepp i min beskrivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: