Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet - Clown

Skapad 2020-10-26 10:40 i Obbola skola Umeå
Språkskrinet - Clown
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Tanken med Språkskrinet är att alla elever ska få goda verktyg att utveckla sitt skrivande samt att de utvecklar sitt ordförråd och sin ordförståelse.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 35-51

Förmågor

 • att använda skrivregler.
 • att skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning..

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Skriva med läslig handstil.
 • Stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
 • Bli bekant med vokaler och konsonanter
 • Känna till ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
 • Kunna använda synonymer.
 • Kunna planera och skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Aktivt deltagande på lektionerna.
 • Skriftliga arbetsuppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Skriva texter och/eller tankekartor.
 • Diskussioner.
 • Skriftliga arbetsuppgifter.
 • Genomgångar

Uppgifter

 • Substantiv

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: