Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete i förskoleklass 20/21

Skapad 2020-10-26 10:45 i Duveds skola Åre
Arbete med bokstavståget i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Arbete med bokstäver och språk i förskoleklass

Innehåll

Vi arbetar med bokstäver i förskoleklassen för att väcka ett intresse för skriftspråk och läsning. 

Genom praktiskt arbete så tränar vi på såväl form, fonem (bokstavsljud), ordbilder och grammatiska färdigheter.

Exempel på praktiskt arbete är:

 • Bokstavståget / bokstavshäfte
 • Lyckostjärnan
 • Alfabetsbingo
 • Bokstavslekar
 • Rim/ ramsor.
 • Arbete på iPad
 • Sång och pyssel
 • Bokstäver i lera
 • Skriva egna påhittade ord
 • Sammansatta ord
 • Ordbilder (namn, kända logotyper, schemabilder mm)

 

Vi arbetat i helklass/halvklass och enskilt. Eleverna får då samtidigt träna sig i olika sociala sammanhang, prova olika metoder, hjälpa varandra. Vi jobbar repeterande men med olika sätt att ta sig an uppgiften. Genom detta arbetssätt kan vi även såväl arbeta på gruppnivå som att vi kan individualisera efter varje elevs utgångspunkt, nivå och utvecklingsmöjlighet. 

Vi jobbar även med finmotoriken gällande att använda penna och sax.

Två gånger under ett läsår gör vi ett enklare test där vi testar elevernas bokstavskännedom. Detta test innefattar såväl versaler som gemener och fonemen. Testet ingår i Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass Hitta språket.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: