Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONTRASTRUMMET

Skapad 2020-10-26 10:57 i RULLSTENENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Här vill vi synliggöra olika fenomen som står i motsats till varandra. Kontraster, olikheter/likheter som växer fram ur vårt projekt.

Innehåll

VAD

I kontrastrummet vill vi möjliggöra för följande indikatorer:

- Vi vill att barnen ska erfara likheter och skillnader i geometriska former (triangel, cirkel, kvadrat och rektangel), Lägesord (på, i under, över, bredvid, framför och bakom) Mätning (lång/kort, högt/lågt, stor/liten) 

- Vi vill att barnen sinnligt får uppleva talet 1-5.

Vi ser också en möjlighet till att ge barnen förutsättningar för att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra och att ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

HUR

1. Vi vill erbjuda en miljö där barnen får möjlighet att jämföra olika fenomen. Vi behöver synliggöra material som skapar dessa förutsättningar för barnen. Tex kottar, pinnar, barren (gran och tall) fåglarna (läte, färger), färgklossarna och ljus, skuggor (stor, liten) projektorn, stenar.

2. Vi kommer erbjuda materialet i form av antalet 5 för att sinnligt kunna uppleva talet 1-5. 

3. Vi börjar fokusera på kontrasterna: LJUST/MÖRKT - STOR/LITEN - BLANDNING GRUNDFÄRG (klossar) - 

VARFÖR

Vi menar att om barnen får erfara kontraster och likheter i ett för barnen känt material som dom har en relation till och i ett relevant sammanhang (kopplingar till projektet/skogen) kommer dom få ett förändrat kunnande kring fenomenet och dess olikheter och likheter. 

Vi tänker också att arbetet med att synliggöra olikheter och likheter i det lilla, i ett konkret sammanhang, är en början för barnen att utveckla förståelse för olikheter i ett större perspektiv, dvs. utveckla tankar kring människor olikheter, mänskliga rättigheter, olikheter i samhället och världen. Att vi människor har olika förutsättningar och trots dessa har vi samma värde. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: