Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2020-10-26 11:03 i Fasanen Örebro
Förskola
Före Bornholm är ett språkfrämjande material för barn i förskolan.

Innehåll

Bornholm

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

 

Mål/syfte 

Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar. Utveckla sitt ordförråd, leka med orden, ställa frågor, kommunicera med varandra. Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa.

Konkreta mål:

-bli medvetna om att ord rimmar
-bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
-lära känna nya ord och få förståelse för orden
-intressera sig för skriftspråket

Genomförande

Vi använder oss av boken "Före Bornholmsmodellen" och det färdiga materialet som erbjuds. Vi tillägger även material som vi anser behövs.

Vi delar barngruppen i mindre grupper och har som mål att ha Före Bornholms samlingar varje dag. Språksamlingen har en tydlig början med upprop, sedan rim, ramsor och sång. Samlingarna har ett tydligt avslut med en ramsa. Eftersom barnen är små så kommer vi att dela upp samlingarna på två tillfällen. Tillfälle två kommer att innehålla någon form av läsning. 

 

Under samlingarna tänker vi även speciellt på detta: 

Normer och värden: Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.

Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget: Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

Digitalisering: QR-koder till de böcker vi arbetar med.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi hjälps åt att dokumentera under arbetets gång. Enskilt, tillsammans med barnen samt i arbetslaget.

 

Uppföljning

Arbetet följs upp och utvärderas med jämna mellanrum på avdelningsplaneringar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: