👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD Tekniker, material och redskap åk 5

Skapad 2020-10-26 11:20 i Obbola skola Umeå
Textil/Trä: Formge och framställa föremål i olika materialmed hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Grundskola 5 Slöjd

Innehåll

Målet med undervisningen:

Vidareutveckla medvetenheten om  arbetsprocessens olika delar: skiss, genomförande, reflektion och utvärdering.

Bli medveten om hur val av material, färg, form och teknik påverkar resultatet.

Bli medveten om hur man återbrukar textilt material, tex bomull.

Detta skall vi arbeta med:

Textil:

Kulturarv och historik i tekniken broderi.
Eleverna kommer att få materialkännedom om olika garner och broderitekniker .
Repetition av maskinsömnad och ta muntliga och skriftliga instruktioner.

Utveckla maskinsömnaden med maskinbroderi, blixtlås.

Film och diskussion om materialet bomull, dess ursprung och olika sätt att konsumera mer hållbart, tex lappa och laga jeans.

Prova på någon av garnteknikerna virka eller sticka.

För att nå målen ska du kunna:

Textil:


Vara delaktig vid genomgångar och genomföra en skriftlig test om ord och begrepp.

De vanligaste verktygen: olika stickor, nålar, symaskinen, sprättkniv, måttband, nålpåträdare.

Skillnaden på garn och tråd. 

Planera, genomföra ett sömnadsarbete på symaskinen och med hjälp av muntliga/ skriftliga instruktioner samt utvärdera.

Detta måste du kunna på symaskinen: trädning av symaskinen, vanligaste sömmar och hur de används, räta mot räta, tvärnåla, fästa, sömnsmån.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i tekniker, material och redskap. Kunskapskrav för åk 6

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Textil: Genomföra ett temaarbete och annan egen produkt i textil.
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa föremål i materialet bomull utifrån instruktioner med stor handledning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa föremål i materialet bomull utifrån instruktioner och handledning.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa föremål i materialet bomull utifrån instruktioner med viss handledning
Eleven kan på ett utvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa föremål i materialet bomull utifrån instruktioner till stora delar utan handledning.
Hantverkstekniker
Textil:Symaskin, garnteknik
 • Sl
I arbetet med maskinen, verktyg behöver eleven mycket stöd för att använda dem på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet med maskiner, verktyg kan eleven använda dem på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet med maskiner, verktyg kan eleven använda dem på ett säkert och fungerande sätt
I arbetet med maskiner, verktyg kan eleven använda dem på ett säkert och ändåmålsenligt sätt
Estetiska uttrycksformer
Textil: Garnteknik, maskinsömnad.
 • Sl  4-6
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirations material och handledning.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirations material och viss handledning
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med erbjudet inspirations material i slöjdsalen och viss handledning
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av inspirations material och sådant som eleven själv sökt upp
Motivera val av material, färg/ytbehandling och form.
Eleven gör val och motiverar dessa med önskningar eller tyckande. T ex ”För att jag ville ha den stark och tjock”, ”Jag tycker det är bra ur miljösynpunkt”.
 • Sl  1-3
Förklarar på ett enkelt sätt med stöd och hjälp i planeringen
Förklarar på ett enkelt sätt i planeringen
Förklarar på ett utvecklat sätt i planeringen.
.Förklarar på ett välutvecklat sätt i planeringen.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara. skiss, planering, och utvärdering
 • Sl
Eleven kan beskriva och förklarar på ett enkelt sätt arbetsprocessen. Använder ej kända ord och begrepp som är kopplad till arbetsområdet
Eleven kan beskriva och förklarar på ett enkelt sätt arbetsprocessen. Använder några kända ord och begrepp som är kopplad till arbetsområdet
Eleven kan beskriva och förklarar på ett utvecklat sätt arbetsprocessen. Använder kända ord och begrepp som är kopplad till arbetsområdet
Eleven kan beskriva och förklarar på ett välutvecklat sätt arbetsprocessen. Använder kända ord och begrepp som är kopplad till arbetsområdet