Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivinlärning åk 1

Skapad 2020-10-26 11:27 i Obbola skola Umeå
Läs- och skrivinlärning
Grundskola F – 3 Svenska
Vi kommer att jobba med bokstavsinlärning. Du ska få träna på att känna igen och skriva bokstäverna och koppla dem till bokstavsljuden. Du kommer att få koppla samman ljud och bokstäver och få lyssna efter var i ordet du hör ljudet.Du kommer också att få koppla ord och bild samt lära dig teckna bokstäver och på så vis träna upp ditt ordförråd. Du kommer att träna kommunikation genom det talade språket och tecken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas. Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt.

I ditt arbete i svenska kommer du att ges möjlighet att:

 • öka ditt intresse för bokstäver och det skrivna språket.
 • öka din språkliga medvetenhet.
 • bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva.
 • öka ditt intresse för böcker.
 • öka din förmåga att kommunicera.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du kan:

TALA/LYSSNA
- Uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
- Förstå enkla instruktioner och utföra dem.

LÄSA
- Känna till bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
- Läsa enkla ordbilder t ex jag, du, kan, och.


SKRIVA
- Kunna stora och små bokstäver,
- Skriva enkla ljudenliga ordt ex sol, ros, vas. 

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer att:

TALA/LYSSNA
- Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man läst, vad man sett och lärt.
- Träna på att ta till sig och utföra instruktioner. 

LÄSA
- Träna språkjluden och koppla dem till rätt bokstav.
- Lära oss enkla ordbilder t ex jag, du, kan, och.
- Läsa enkla och ljudenliga texter och samtala om innehållet.
- Ha högläsing, samtal om olika texter.SKRIVA
-  Öva bokstavsformer.
- Skriva enkla ordbilder t ex jag, du, kan. 


Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nya språket lyfter för årskurs 1-3 enligt Lgr 11

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitt och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag känner igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande...
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: