Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering "Vatten"

Skapad 2020-10-26 11:39 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi Biologi Fysik
Ett tema arbeta om vatten där en del av fokuset är att experimentera och dokumentera experiment.

Innehåll

Tidsåtgång: v.43- 50

 

Hur introduceras arbetsområdet? 

Vi gör en mall för hur man skriver en labbrapport, efter det så testar vi den med ett kul experiment (coca-cola och aktivt kol).

 

Vilka frågor ska undervisningen besvara / Vad ska eleverna kunna?

 • Grundläggande kemi med vad en atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är.
 • Vattnets faser och övergångar för en annan fas
 • Vattnets kretslopp.
 • Vattenverk och reningsverk
 • Ytspänning  

 

Vilka begrepp är centrala?

Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, fast, flytande, gas, smälter, avdunstar, kondenserar och stelnar.

Ytspänning, kretslopp, vattendrag, grundvatten, filtreras, vattenverk, reningsverk, vattentorn, övergödning.

 

Vad ska eleverna göra?

 • Genomgångar
 • Experiment: is som flyter, ytspänning, demonstration av vattenverk, labbrapporter skrivs.
 • Filmer: vattenmannen och speed.
 • Pararbete där de redovisar sina kunskaper i en pizzakartong.

 

Hur differentierar jag undervisningen för att passa olika behov hos eleverna?

Jag bestämmer arbetskamrat. Olika stora krav på vag som ska presteras. Repetition av genomgångar för de som behöver på studiestödet. 

 

Hur skapar jag en språkutvecklande undervisning?

Stort fokus på olika begrepp. Begreppsdiskussioner med bildstöd samt samarbete i redovisningen skapar tillfälle för samtal och dialog.

 

Hur visar eleverna sin kunskap?

Mindre skriftligt prov samt pizzakartongerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: