👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dags att skriva egen låt 2020

Skapad 2020-10-26 11:43 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbete kring musikskapande och ensemblespel.
Grundskola 7 – 9 Musik
Dags att använda alla dina kunskaper i musik kring att spela instrument, hur låtar är uppbyggda och hur musik kan skapas för att skapa en egen låt som du spelar och sjunger till.

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Kom  överens om hur ni vill skapa er låt och vilka instrument ni vill använda.

Träna in ackordslingan/basstämman/ slagverksstämman som er grupp bestämmer er för att använda.

Skriva vers och refräng på en låt.

Komma på en melodi som passar till ackordslingan och sjunga den.

Träna på låten tillsammans i gruppen och   gör inspelning .  

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

Skapa en låt med vers och refräng. Både med melodi och text.

Spela med i din låts ackordsslinga på trummor, gitarr, piano, ukulele , bas eller något annat musikinstrument.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
  Mu  C 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Skapa en låt

Skapa musik
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Spela på instrument
bas: Jag kan spela stora delar av låten, men inte hela. ackordinstrument: Jag kan ackorden i låten och hinner byta mellan två till tre av dem med flyt i förhållande till puls och tempo. slagverk: Jag kan hålla en takt, men kommer av mig ibland.
bas: Jag spelar med i en del av låten, men behärskar inte stora delar. ackordinstrument: Jag kan hitta några av ackorden, men hinner inte byta i förhållande till puls och tempo. slagverk: Jag kan hålla en takt, men bara en kort stund.
bas: Jag kan spela en hel låt utan att komma av mig. ackordinstrument: Jag kan hitta alla ackord och hinner byta mellan dem med flyt i förhållande till puls och tempo. slagverk: Jag kan hålla en takt genomgående genom hela låten.
Tajming
Jag sätter an de flesta toner, slag eller ackord i förhållande till puls och tempo, men jag håller inte tajmingen genom hela låten. Jag kan ibland behöva hjälp att komma in i låten när jag kommit av mig.
Jag lyckas delvis sätta an toner, slag eller ackord i förhållande till puls och tempo. Jag har svårt att koma in i låten på egen hand när jag kommit av mig.
Jag sätter an toner, slag eller ackord genom hela låten i förhållande till puls och tempo. Jag kommer in i låten själv om jag kommit av mig.