👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavskännedom

Skapad 2020-10-26 11:43 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Svenska
I detta arbetsområdet arbetar vi med att lära oss alla bokstavsnamnen, hur alla bokstäver låter, hur man skriver dem och vanliga ord som innehåller de bokstäverna vi arbetar med varje vecka.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • hela alfabetet
 • veta hur alla bokstäverna låter
 • skillnad mellan gemener och versaler
 • vilka som är vokaler och konsonanter
 • känna igen vanliga ordbilder som förekommer ofta

 

Du tränar din förmåga:

 • läsa och skriva texter


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • lära oss alla bokstavsnamnen
 • hur alla bokstäver låter
 • hur man skriver dem
 • vanliga ord som innehåller de bokstäverna vi arbetar med varje vecka

 

Vi lär genom:

 • diskussioner
 • konkretmaterial
 • genomgångar
 • samarbete i lärpar
 • enskilt arbete i övningsbok

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning görs med diagnoser med några bokstäver i taget. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
Bokstavskännedom

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
bokstavsnamn
bokstavsljud
några ordbilder
läsa lättare texter