👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt Skola

Skapad 2020-10-26 11:44 i Ugglums skola 5-9 Partille
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
I SO kommer vi under läsåret se på Lilla Aktuellt Skola samt diskutera samhället och omvärlden utifrån varje enskilt program.

Innehåll

Vad?

I ämnet SO kommer vi under läsåret se på Lilla Aktuellt Skola. Utifrån tillhörande diskussionsfrågor och elevernas reflektioner till varje avsnitt diskuterar vi samhället och omvärlden. Vad händer i världen just nu? Varför då? Dessutom kommer vi använda oss av veckans nutidsfrågor.

 

Hur?

Vi kommer att:

- titta på Lilla Aktuellt Skola en gång i veckan.

- diskutera avsnittet utifrån medföljande diskussionsfrågor och elevernas reflektioner.

- träna oss i att föra och följa ett resonemang.

 

Bedömning?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- aktivt följa programmet.

- aktivt delta i efterföljande diskussioner. 

- aktivt arbeta med veckans nutidsfrågor ensam eller tillsammans med en kamrat.

- på ett enkelt sätt resonera kring aktuella händelser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3