Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-10-26 11:45 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Biologi
I Sverige finns det mycket skog. Vilka djur lever i skogen? Vad finns det för träd, bär och svampar? Vad får man göra i skogen, och vad får man inte göra? Det är saker vi lär oss när vi arbetar med ämnesområdet "Skogen".

Innehåll

Vi arbetar med NO-boken "Koll på NO". Vi kommer att läsa texter, svara på frågor och diskutera i klassen. Vi kommer även att se på filmer om skogen, olika djur och allemansrätten. 

Mål

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär & svampar
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur & bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • förklara vad som menas med allemansrätten

Hur når du målen? 

- Genom att vara aktiv på lektionerna och göra tillhörande uppgifter i boken.

- I slutet av kapitlet kommer du få göra en slutuppgift där du visar vad du lärt dig.

- Tänk på att man kan visa målen i både skriftlig och muntlig form. 

 

Begrepp 

Barrskog, blandskog, lövskog, mycel, nedbrytning, näringskedja, pålrot, årsring, rovdjur, bytesdjur,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: