Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Återberättande texter år 4

Skapad 2020-10-26 12:08 i Årstaskolan Uppsala
Vi arbetar med texttypen berättande texter och dess typiska språkliga drag. Det blir fokus på fabler i år 4 och spökhistorier i år 5. Vi håller på i ca 6-8 veckor och materialet som används är Skrivrummet bla.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med texttypen återberättande texter och dess typiska språkliga drag. Vi håller på i ca 6-8 veckor och materialet som används är Skrivrummet bl.a.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med Skrivrummet och dess upplägg (med 4 steg) i kapitlet om Återberättande texter, vi skriver en egen återberättande text i slutet av perioden.

Så här får eleverna visa vad de kan: Genom att skriva en egen återberättande text med alla de texttypiska drag som finns i den genren.

Dessa förmågor kommer att bedömas:

- Att du kan skriva en text med ett begripligt innehåll, struktur och språklig variation.

- Att du kan använda de vanligaste skrivreglerna.

- Att du skriver en bra handling i kronologisk ordning med gestaltande beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: