Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2020-10-26 12:16 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Svenska
I detta arbetsområdet arbetar vi med att skriva. Forma bokstäver, meningar, storbokstav, mellanrum, punkt, frågetecken, utropstecken m.m.. Vi kommer även att skriva saga, fakta text m.m..

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • skriva bokstäverna på rätt håll
 • skriva egna ord
 • skriva egna meningar med punkt, stor bokstav, utropstecken eller frågetecken
 • skriva egna berättelser, sagor, fakta texter med stöd av bilder

Du tränar din förmåga:

 • forma bokstäver
 • skriva ord och meningar
 • att känna igen olika sorters texter


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • läsa enkla texter
 • läsförståelse
 • forma bokstäver
 • meningar
 • storbokstav, mellanrum, punkt, frågetecken, utropstecken
 • skriva saga, fakta text

 

Vi lär genom:

 • diskussioner
 • konkretmaterial
 • genomgångar
 • samarbete i lärpar
 • enskilt arbete i övningsbok

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning görs med diagnoser från skolverkets bedömningsstöd.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
skriva bokstäverna
skriva ord
skriva meningar
skriva sagor
skriva faktatexter
använder punkt, mellanrum, utropstecken och frågetecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: