Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och Natur

Skapad 2020-10-26 12:23 i Humlans förskola Oskarshamn
Förskola
Vi är en Grön flagg certifierad förskola som är ett pedagogisk verktyg och ger ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling . Våra tre utvecklingsområden inom detta: allemansrätten, naturupplevelser, årstider.

Innehåll

En trygg omsorg är grunden för barnens lärande. Vår undervisning utgår från leken i en rolig, trygg, positiv och lärande miljö.

Vi har sett att barnen gör många upptäckter på vår gård och i vår närmiljö kring vårt Grön Flagg tema Djur och Natur.

 • Så som alla äpplen i vårt äppelträd, i trädet men även de som fallit ner på marken, spindeln som bor där, flera andra småkryp som surrar och kryper fångar även deras intresse. 
 • Fåglar som flyger uppe i luften en ensam eller många i tillsammans i stora fågelsträck. 
 • De utforskar naturmaterial med olika sinnen, känna, titta smaka, lukta.

Dessa upptäckter leder ofta till samspel och gemenskap.

Vi pedagoger fångar upp och utgår från barnens intressen och frågeställningar, utforskar och upptäcker tillsammans

samt skapar nya utmaningar.

Vi tänker använda oss av enkel fakta i böcker via bilder och filmer.

Olika estetiska uttrycksformer så som sång/musik, dans, drama och skapande.  Barnen ges då möjlighet att uttrycka sig med alla sinnen.

Dokumenterar genom bilder och filmer, i hallen samt på "reflektionsbordet" som är en naturlig mötesplats för barnen till samtal och reflektion, även föräldrar har där möjlighet till reflektion med sitt barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: