👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kurdiska HT 20/21 (45-06)

Skapad 2020-10-26 12:27 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, Skriva, Tala, Kultur och språkbruk.

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Eleven ska lära sig kurdiska bokstäver både uttal och form .

2- Avkoda enkla ord och förstå innehållet.

3- Att lära sig nya ord och korta meningar.

4- Att kunna använda olika ord så att utrycka sina  känslor och åsikter.

5- Eleven ska uttala/skriva enkla ord.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Vi ska öva på kurdiska alfabetet.

2- Vi skriver och målar bokstäver, allt detta igenom boken.

3- Dialog-övning i små grupper, träna på att uttrycka sina känslor och åsikter.

4- Använda digitala verktyg.

5- Att jobba med traditioner och högtider.

6- Att träna på rim ,ramsor och gåtor.

 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1-  Uttala/skriva kurdiska bokstäver.

2-  Läsa ord, enkla meningar och förstå innehållet.

3- Skriva korta meningar.

4-  Återberätta muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3