Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Insändare

Skapad 2020-10-26 12:24 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
En argumentation är ett sätt att tala för en sak och lägga fram skäl för den. En argumentation kan vara en insändare i tidningen, debattartikel, argumenterande text eller krönika.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Argumenterande text En argumentation är ett sätt att skriva för att tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en krönika, debattartikel, argumenterande text eller en insändare i en tidning. En argumentation kan vara en hel text där man vill tala för, övertyga någon att tycka som du.

Innehåll

MÅL

 • Utveckla förmågan att argumentera i skrift.
 • Utveckla förmågan att följa skriftspråkets normer och anpassa språket efter syfte och sammanhang.

UNDERVISNING

 • Du ska lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd. Läraren modellerar genren med hjälp av mallar, modelltexter och stödmeningar för varje avsnitt.
 • Vi ska träna på att resonera och argumentera i skrift, där du övertygar någon med hjälp av argument,  med egna ord, fakta och värderingar.
 • Du ska träna på att bearbeta din text så att du följer språkets struktur utifrån skrivregler, stavning, skiljetecken nytt stycke.
 • Du ska skriftligen redovisa genom att lämna in din argumenterande text.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma

 • stil- och genremedvetenhet i din argumenterande text.
 • din förmåga att planera och efterarbeta din text.
 • hur väl innehållet i din text är anpassat till uppgiften.
 • din språkliga förmåga vad gäller meningsbyggnad och ordförråd.
 • hur väl du använder skrivreglerna i din text.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text - Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genremedvetenhet
Texten visar inte på kunskap om vad som är typiskt för den här genren. Den följer inte mönstret för texter av liknande slag.
Du visar att du känner till och har med något av genrens särdrag. Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du visar att du kan använda genrens särdrag. Du har följt genrens mönster för struktur och språk. Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du behärskat genrens mönster för struktur och språk. Du visar tecken på egna kreativa lösningar och självständighet i skrivandet.
Kommunikativ förmåga
Anpassa till läsaren
Texten är inte anpassad till läsaren.
Du försöker anpassa texten till en tänkt läsare.
Du har anpassat texten till läsaren.
Din text är korrekt anpassad till läsaren.
Uttrycka egna tankar, åsikter och känslor. Budskap?
Uttrycker sig bitvis begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Uttrycker sig säkert, varierat, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang och budskap.
Språklig kvalité
Ord och begrepp
Många formuleringar är inte egna ord. Texten har ett begränsat ordförråd och har många upprepningar. Ordvalet är inte varierat och meningarna är enkla. Förklarande och beskrivande ord saknas.
Du har ett språk som för det mesta är ditt egna. Din text visar viss variation i ordval. Du använder de flesta ord korrekt. Du blandar tal- och skriftspråk. Du använder en del förklarande och beskrivande ord. Du prövar ibland ord/uttryck du tycker är svåra eller ovanliga.
Du strävar efter en personlig stil när du skriver. Du tänker på att formulera egna meningar och varierar ordvalen. Du använder både enklare och svårare ord och fraser, och då oftast korrekt. Du använder liknelser, metaforer och lånord som lyfter textens innehåll. Du använder förklarande och beskrivande språk. Du visar att du kan skilja på tal- och skriftspråk.
Du skiver med en mycket personlig stil med helt egna formuleringar rakt igenom. Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt. Du använder personliga uttryck samt liknelser och metaforer. Detta berikar läsningen. Du har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck. Du har ett förklarande och beskrivande språk. Din text har ett flyt och ledighet.
Disposition
Struktur Har jag en tydlig ordning på textens olika delar? Röd tråd?
Sammanhanget mellan textens olika delar är otydlig. Texten är rörig och har ingen inledning eller avslutning.
Du har en ordnad struktur där textens olika delar bildar ett sammanhang som går att följa. Textens delar kommer i en medveten följd, men det finns brister. Du har med inledning och avslutning.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll. Din text är väldisponerad med fungerande inledning och avslutning.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll, men bryts upp av personliga varianter, tex. fördjupningar, berättelser egna exempel. Din text är väldisponerad och uppvisar originalitet med intresseväckande inledning och en avslutning som binder ihop texten.
Styckeindelning
Texten är inte korrekt indelad i stycken.
Styckeindelningen är någorlunda korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Styckeindelningen är korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Meningsbyggnad
Enkel meningsbyggnad. Meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta. Ordföljden i meningarna är ibland rörig.
Du skriver i huvudsak med en korrekt meningsbyggnad. Du gör ett försök till att variera längden och ordföljden i dina meningar.
Du skriver med en korrekt meningsbyggnad där längden och ordföljden varierar.
Du skiver med en korrekt och komplex meningsbyggnad. Variationen i dina meningar fungerar mycket väl och ger ett behagligt flyt.
Skiljetecken
Punkt, frågetecken, utropstecken, komma eller stor bokstav används i sin helhet på ett felaktigt sätt. Meningarna blir långa och ibland svåra att läsa.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken, komma eller stor bokstav, men inte alltid korrekt. Läsningen underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken; punkt, frågetecken, utropstecken, komma och stor bokstav, oftast korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken; punkt, frågetecken, utropstecken, komma och stor bokstav, på ett korrekt och kreativt sätt.
Stavning
Texten innehåller många stavfel. Detta stör förståelsen och läsningen.
Stavfel finns men stör inte förståelsen och läsningen. Du stavar de flesta ord korrekt, men gör vissa återkommande stavfel.
Få stavfel. Du stavar oftast korrekt. Du använder några svårare ord och lyckas väl med stavningen.
Du använder svårare ord och stavar korrekt.
Grammatik
I texten finns många grammatiska fel. Detta stör förståelsen och läsningen.
Det finns grammatiska fel, men det stör inte förståelsen och läsningen.
Din text är överlag korrekt, men det finns småfel.
Din text har få eller inga grammatiska fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: