Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivjouren

Skapad 2020-10-26 12:26 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Lär dig skriva olika sorters texter och att utveckla det du skriver.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att titta på utbildningsradions serie Skrivjouren. Det är nio korta konkreta klipp (9 x 4 minuter) där vanliga skrivproblem får tydliga förklaringar och där man visar hur man kan förbättra den egna skrivprocessen. Klippen förklarar grundläggande språkligheter, skrivprocesser och texttyper inom det formella skrivandet i skolan.

Efter kursen Skrivjouren kommer vi att skriva reportage, där vi även tränar kamratrespons.

https://urplay.se/serie/217848-skrivjouren

 

Bedömning:
Du får visa din skrivförmåga vid arbetet med att skriva och ge respons på reportage.

Uppgifter

 • Sve: träna - Skriftspråk o talspråk

 • Sve: träna - Huvudsatser o bisatser

 • Sve: träna - Röd tråd

 • Sve: träna - Skriva stycken

 • Sve: träna - Bindeord och resonemang

 • Sve: träna - Uttryck som nyanserar

 • Sve: träna - Skriva objektivt

 • Sve: träna - Källor o referatmarkörer

 • Sve: träna - Variera meningar

 • Sve: Skriva reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Matris för skriftspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och sammanhang
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är indelad i stycken och en rubrik finns.
Texten är relativt sammanhängande. Rubrik och styckeindelning hjälper läsaren. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Texten är sammanhängande. Den är välstrukturerad. Textens olika delar fungerar tillsammans, så att den röda tråden är tydlig för läsaren.
Språk och stil
Ordval och skriftspråk är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordval och skriftspråk är varierat och passar i en argumenterande text t.ex genom relativt utvecklade nominalfraser. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordval och skriftspråk är träffande, varierat, lyfter texten och passar t.ex genom nominalfraser. Meningsbyggnaden är träffsäker, varierad och väl fungerande genom att du använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Sv SvA
Skriva reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texttyp
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom texttypen.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom texttypen.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt, har med källor, bilder och bildtext. Texten utnyttjar texttypens möjligheter.
Innehåll
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten och det finns intervjufrågor och svar.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och varierad mellan detaljer, intervjufrågor och svar, fakta och ögonblicksbilder.
Struktur och textbindning
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Rubrik, ingress och text finns.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns.
Något berättartekniskt grepp har använts. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns och hålls ihop av en röd tråd.
Språket
Du försöker efterlikna språket som man hittar i en tidningsartikel.
Du lyckas relativt väl efterlikna språket som man hittar i en tidningsartikel, genom ett passande ordval.
Du efterliknar språket som man hittar i en tidningsartikel, genom ett träffande, varierat och specifikt ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: