👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys

Skapad 2020-10-26 12:31 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Recension av dokumentären om Rocky.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Analys

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår. Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge egna åsikter. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t. ex om tydligt framträdande budskap i verket.
Du har följt uppgiftsinstruktionen och det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t. ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du har följt uppgiftsinstruktionen och det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Din recension innehåller välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett välfungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t. ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Sammanfattning
Din sammanfattning innehåller många detaljer alternativt saknar någon viktig del.
Din sammanfattning innehåller de flesta av de viktigaste delarna och bara några enstaka överflödiga detaljer.
Din sammanfattning innehåller de de viktigaste delarna av handlinge och har en tydlig röd tråd.
Textkoppling
Du gör en enkel koppling (till dig, till andra texter, filmer, eller liknande, till världen)
Du gör en mer utvecklad textkoppling. (till dig, till andra texter, filmer, eller liknande, till världen)
Du gör en välutvecklad textkoppling. ((till dig, till andra texter, filmer, eller liknande, till världen)
Karaktären
Du redogör enkelt för karaktären och någon händelse som påverkar denne.
Du redogör för karaktären på ett trovärdigt sätt och förstår vilka händelser som påverkar denne.
Du redogör för karaktären på ett trovärdigt sätt och förstår vilka händelser som påverkar denne samt förstår varför personen utvecklas.
Budskap
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med ett enkelt exempel ur texten. • Med något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är enkelt eller uppenbart och/eller gäller för en liten del av texten.
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med tydliga exempel ur texten. • Med tydliga kopplingar till något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är tydligt, relevant och gäller för stora delar av texten.
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med övertygande och väl valda exempel ur texten. • Med övertygande och tydliga kopplingar till något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är tydligt, relevant och övergripande.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar, och inleder meningarna på olika sätt. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utveklad textbindning som gör att texten är lätt att följa. Texten har en struktur som passar en recension då du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har en välutveklad textbindning som gör att texten är lätt att följa. Texten har en struktur som passar en recension då du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning. Din text är styckeindelad.
Helhetsbedömningspekt
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
För elever som följer kursplanen i svenska som andra språk
Du kan använda strategier som gör dig förstådd om sådana. behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier som gör dig förstådd om sådana. behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier som gör dig förstådd om sådana. behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.