👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2020-10-26 12:41 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Året runt i naturen, årstidsväxlingar i naturen, djur och växter samt deras anpassning till livsmiljön, deras livscykler och näringskedjor.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop i naturen nära dig.
 • Du kan  berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • Du kan ge exempel på hur några djur och växter lever och dör.
 • Du kan se vad som hände runder olika årstider.
 • Du vet vad några olika växter och djur heter och kan sortera dem efter olika kännetecken.
 • Du beskriver enkla näringskedjor.

Undervisning

 • Se på film.
 • Läsa och lyssna på fakta om ämnet.
 • Återberätta fakta.
 • Namnge några växter, djur och träd.
 • Skapa (måla, rita mm).
 • Dokumentera ditt arbete i "Min bok om årstider".

Det här ska du kunna - bedömning

 • Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa.
 • Kunna nämna alla månaderna i rätt ordning.
 • Kunna namnge några djur, växter och träd.
 • Dokumentera efter instruktioner i din bok om årstider

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Året runt i naturen

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
benämna årstiderna
kunna alla månaderna och i rätt ordning
namnge några djur
namnge några växter