👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan i franska åk 6-9

Skapad 2020-10-26 12:58 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Kursplan i franska åk 6-9

Innehåll

 

Kursplan i franska  år 6, 7, 8 och 9

 

 

 

Syfte:

 

 

 

Du kommer att få öva på att:

 

 

 

-  förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

- känna till några länder där språket talas

 

 

 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

 

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika texter

 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i oliks sammanhang i delar av världen där språket används

 

 

 

Dessa förmågor tränar Du genom att:

 

 

 

- läsa och lyssna på olika texter, t.ex. skönlitteratur, faktatexter, lärobokstexter, dialoger…

 

- skriva egna texter av olika slag, tex. meddelanden, brev

 

- delta i samtal

 

- träna på grammatik, ordföljd samt fraser

 

- lyssna på talad franska

 

- muntligt berätta , beskriva och presentera saker som är bekanta för eleven

 

 

 

Bedömning:

 

 

 

Inom bekanta områden / ämnen för eleven i olika betygsgraderna e, d, c, b,a :

 

 

 

- du kan uttrycka dig i tal och delta i samtal

 

- du kan förstå vad andra säger

 

- du kan förstå innehållet i en text

 

- du kan uttrycka dig i skrift  

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

 

-  Varje kapitel introduceras med att gemensamt lyssna på texterna

 

-  Vi körläser och översätter tillsammans samt har genomgång av glosor och uttryck

 

-   Enskilt och gemensamt arbete med övningar

 

 

 

Vi kommer att ha läxor i form av glosor och prov efter varje kapitel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursplansmål  i franska år 6

 

 

 

 

 

Lyssna:

 

Kunna förstå  enkla vardagsfraser och korta klassrumsord/ instruktioner.

 

 

 

Tala:

 

Hälsningsfraser. Kunna presentera sig själv och sin familj. Be en vän berätta

 

om sig själv.

 

 

 

Skriva:

 

Kunna  skriva korta enkla meningar, tex. presentation av sin familj.

 

 

 

Läsa:

 

Kunna läsa och förstå mycket enkla korta meningar .

 

 

 

Grammatik:

 

Obestämd/ bestämd artikel. Personliga pronomen. Possessiva pronomen.

 

Böja verben avoir, etre. Samt något regelbundet verb som slutar på ändelsen –er, tex parler.

 

Känna till negationen ne…pas och hur den används.

 

 

 

Ordförråd:

 

Veckodagar

 

Färger

 

Djur

 

Frukter

 

Klassrumsord
Räkneord till 50

 

Frågeord och frågefraser

 

Hälsningsfraser-Artighetsfraser

 

Enkla fraser på café

 

 

 

Realia:

 

Känna till var i världen språket talas. Känna till de viktigaste franska städerna, floderna och bergen.

 

 

 

Kursplansmål i franska år 7

 

 

 

Lyssna:

 

Kunna förstå enkla vardagsfraser, dialoger och klassrumsord.

 

 

 

Tala:

 

Kunna beskriva sig själv och sin familj enkelt.

 

Kunna svara på frågor om bekanta ämnen.

 

 

 

Skriva:

 

Kunna skriva enkla meningar samt korta meddelanden, tex vykort.

 

 

 

Läsa:

 

Kunna läsa och förstå mycket korta, enkla texter om välbekanta områden

 

 

 

Grammatik:

 

Obestämd/Bestämd artikel, Böja regelbundna verb på –er och de de vanligaste oregelbundna verben i presens dvs. avoir, etre, aller och faire samt venir.

 

Adjektivets böjning. Possessiva pronomen. Genitiv. Ne…pas.

 

 

 

Ordförråd:

 

Fritidsaktiviteter

 

Kläder

 

Yrken

 

Klockan

 

Väder

 

Språk, länder, nationalitetsord

 

Månader, veckodagar, datum

 

Mat och dryck, beställa något att äta och dricka

 

Släktskapsord

 

Räkneord till 100

 

 

 

Realia:

 

Lite fakta om språkets land.

 

 

 

Kursplansmål i franska år 8

 

 

 

Lyssna:

 

Kunna förstå dialoger och beskrivningar.

 

 

 

Tala:

 

Kunna berätta om  en person, sina fritidsaktiviteter, om vädret samt ge en enkel vägbeskrivning.

 

 

 

Skriva:

 

Kunna beskriva en person- intressen och utseende. Vad man tycker om/ inte tycker om. Ge en vägbeskrivning.

 

 

 

Läsa:

 

Kunna läsa och förstå längre texter och dialoger.

 

 

 

Grammatik:

 

Passé composé, futurum med verbet aller, komparera adjektiv, possessiva pronomen, objektsformer, partitiv artikel.

 

 

 

Ordförråd:

 

Aktivitetsord

 

Möbler och rumsord

 

Kroppsdelar

 

Beskriva någons utseende

 

Namn på affärer

 

 

 

Realia:

 

Ha kännedom om traditioner i några länder där språket  används.

 

 

 

Kursplansmål  och betygskriterier i franska år 9

 

 

 

Lyssna:

 

Kunna förstå längre dialoger och beskrivningar.

 

 

 

Tala:

 

Kunna uttrycka sig i enkla meningar i vardagliga situationer.

 

 

 

Skriva:

 

Kunna skriva ett enkelt personligt brev eller meddelande.

 

 

 

Läsa:

 

Kunna läsa och förstå en text om ett bekant ämne.

 

 

 

Grammatik:

 

Adjektivets böjning och placering, objektspronomen, demonstrativa pronomen, partitiv artikel, passé composé. Verben pouvoir, vouloir, finir, partir och mettre.

 

 

 

Ordförråd:

 

Matord

 

Färdmedel

 

Namn på affärer

 

Möbler

 

Väder

 

Känslor, humör

 

 

 

Realia:

 

Känna till  levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyget E

 

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt tal i lugnt tempo.

 

Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.

 

Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.

 

Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar som är välbekanta för eleven.

 

Kunna uttrycka sig muntligt samt skriftligt i enkel form  med enstaka ord och fraser.

 

Känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket talas.

 

 

 

Betyget C

 

 Eleven förstår det huvudsakliga innehållet när språket talas tydligt i långsamt tempo samt innehållet i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven  kan till viss del använda strategier för att komma runt språkliga problem.

 

Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal.

 

Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet.

 

Eleven kommunicerar  skrifligt  med enkla ord, fraser och meningar, bla genom att ställa och besvara enkla frågor .

 

 

 

Betyget A

 

Eleven kan förstå helheten i tydligt talat, enkelt språk  samt uppfatta väsentliga detaljer i lugnt tempo i  enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

 

Eleven kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer

 

Eleven medverkar och bidrar aktivt i samtal.

 

Eleven talar med flyt och ett mycket gott uttal.

 

Eleven kommunicerar med stor grammatisk korrekthet.

 

 

 

 

 

 

 

Av Laila Benarba ht 2019