👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneten avd. 2 Mat

Skapad 2020-10-26 13:00 i Magnetens förskola Ludvika
SOlsidan/Magneten Mat
Förskola
"Utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." Lpfö18

Innehåll

 

 

Var är vi?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)

På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.

Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila

·       Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.

·       Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 

·       Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

 

Vart ska vi?

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (Lpfö18. s.9-10)

Alla som ingår i arbetslaget ska arbeta efter att varje barn får möjlighet att utveckla:

Självständighet: Få tid och utrymme att prova själv (dela maten, hälla upp i glas, etc.)
Ansvar: Duka av sin egen disk och respektera kompisarnas matsituation
Ordförråd/begrepp: Benämna föremål på bordet, prepositioner, mängd m.m
Samarbeta: Hjälpa en kompis, skicka saker, dela, be om hjälp.

·  


Hur gör vi?

Barnen ges tid till att få prova själva, t.ex lägga upp sin egen mat på tallriken, skala potatis, dela maten och hälla upp dryck i glasen. 

Barnen får duka av sin egen tallrik, bestick och glas. De får sedan gå till köket och skrapa av resterna från tallriken och ställa in tallrik, glas och bestick i hissen.

Vi uppmanar barnen till att säga vad de vill ha, inte bara peka. Vi tänker på att bredda språket, få in matematik genom att räkna exempelvis hur många köttbullar man vill ha.

Uppmuntrar/uppmärksammar och berömmer barnen när de hjälper varandra vid bordet.

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18