Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 - LPP o matris "MUSIK" en åk 8

Skapad 2012-01-13 12:58 i Järnåkraskolan F-3 Avslutade skolor
Grundskola 8 Engelska

Innehåll

LPP o matris "Musik" en åk 8 VT 2017

Mål för elev

Syfte (utdrag ur Lgr 11)
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Lektionsarbete och hemarbete med temat musik:


1. Du ska lära dig de idiomatiska uttryck och ord som ingår i kursen.

2. Du använder dig av läromedelstexter/annat material för att utöka dina kunskaper om temat musik.

 

En kort muntlig presentation av din favoritlåt/favoritartist
Du ska ha med:

1. Ett musikstycke (you tube, spotify) att spela upp för klassen.

2. Fakta om artisten.

3. En kort sammanfattning av musikstyckets innehåll.

4. Du får själv välja på vilket sätt du vill framföra ditt arbete, men du måste bidra med minst 5 minuter muntlig presentation. Det är bra om du kan berätta med hjälp av stödord utan att läsa innantill.

 

 

 

Genomförande

Under vecka 14 och 18 ska du arbeta med kap. 3a och 3b” och lära dig de nya ord, uttryck och fraser inom ämnet musik. Under vecka 17 och 18 ska du arbeta med din egen låttext och din artist och med din muntliga presentation av o. n. Din presentation skall vara helt färdig tisdag vecka 18 och då också läggas in i Classroom en 02d. 
På tisdag v.19  måste du vara beredd att redovisa ditt muntliga arbete.

Bedömning

Läxförhör och löpande under lektionerna.

Muntlig redovisning av din favoritlåt/artist.

-Du visar att du kan formulera dig muntligt .

-Att du kan bearbeta och göra förbättringar av din muntliga presentation.

-Du visar att du kan välja texter och talat språk från olika medier samt att använda det du har läst eller hört i ditt eget arbete.
-Du visar att du kan förstå och diskutera innehållet i ett musikstycke.

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att:

• Använda engelska för att kommunicera.
• Förstå tal/sång på engelska i olika situationer och sammanhang.

• Delta aktivt i samtal och uttrycka dina egna tankar på engelska samt förstå andras uttalanden.

• Använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt
  motivera dina åsikter.

• Planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Matriser

En
LPP o matris "MUSIK" en åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig framställning i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt . Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Ny aspekt
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: