Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i serbiska

Skapad 2020-10-26 13:20 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Målet med undervisning är att utveckla förmåga att läsa, förstå och analysera texter av olika slag , skrivna på serbiska.

Innehåll

Innehåll

      Detta arbetar vi med

 • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på ditt modersmål:

 • Synonymer och motsatser

 • Frukter och grönsaker

 • Natur och vädret

 • Färger

 • Dagar/veckor/månader/årstider

 • Bokstäver/siffror

 • Översättning

 • Sagor/berättelser

 • Att använda digitala verktyg 

 • Stavnings och grammatikövningar

 • Vokaler och konsonanter

Bokstäver Č ,Ć, Đ, Š, Ž, DŽ,LJ, NJ

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: