👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konst i närområdet

Skapad 2020-10-26 13:29 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Ett tema där vi undersöker konsten i närområdet.
Grundsärskola F – 9 Bild Verklighetsuppfattning Svenska som andraspråk Kommunikation
Du kommer att få undersöka målningar i Snösätra. Du kommer att få kommunicera med andra om det du ser och upplever. Du kommer att få beskriva de färger du ser. Du kommer att få skapa egna skulpturer och egna bilder.

Innehåll

 

Vad: Specifikt ämnesområde och kopplingar till det centrala innehållet i Lgr11

Samspela, tala och samtala Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal: Du ska kunna lyssna på en annan person och vänta på din tur att själv prata. 

Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Du ska kunna visa vilken bild du uppskattar genom att peka på den eller att muntligt berätta.

 

Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Du ska kunna, genom att visa på känslobilder eller att muntligt berätta vad en skulptur eller målning ger uttryck för.

 

 

Ko 4-6

Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Du ska känna till orden skulptur, målning samt grafiti. Du ska kunna namn på grundfärgerna gul, blå och röd.

 

Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

Du ska kunna delta i prat- och sångsamlingar.

 

Varför: Kopplingar till syftesdelen i Lgr11

Samspela, tala och samtala Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

 

Ko

Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,

 

Ko

Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

Hur: Hur ska vi arbeta med arbetsområdet, hur kommer undervisningen att se ut? Under dagliga promenader bekantar vi oss med konsten i närområdet. Vi fotograferar konsten och fortsätter att arbeta med och samtala om bilderna i skolan. Vi ska bygga skulpturer av olika material. Vi ska måla bilder med hjälp av olika material.

 

När: Tidsperiod för arbetsområdet

Vecka 10-13. Vi avslutar med en vernissage.

 

Språkfokus: Centrala ord och begrepp. Eventuell textgenre 

Du ska känna igen och visa på olika färger. Du ska kunna koppla en känsla till ett konstföremål. Du ska skapa egna konstföremål i olika tekniker. Specifika ord; skulptur, grafiti, färger.

 

Vad bedömer vi: Hur ska eleverna redovisa sina kunskaper? Konkretisering av kunskapskraven i Lgr11

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6