👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden.

Skapad 2020-10-26 14:02 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att lära om de nordiska länderna på olika sätt. Du kommer att få veta mycket om platser och miljöer som är typiska för dessa länder och vad du kan förvänta dig om du besöker dem.

Innehåll

Syfte: Genom arbetet kommer du att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden, skaffa dig en referensram så att du vet var platserna finns och att du kan göra jämförelser mellan dem.

Mål:

 • lära Nordens namngeografi så att du kan namnge länder, städer, vatten, öar, etc. på en karta.

 • du ska kunna beskriva de skillnader som finns  i naturen mellan de olika länderna.

 • du ska känna till vilka naturresurser det finns och vad länderna har att sälja till andra.

 • du ska kunna beskriva var människorna i de olika länderna bor och orsaken till denna fördelning.

 • du ska kunna allmän fakta kring kända saker från länderna.
 • du ska lära geografiska begrepp tillhörande ämnesområdet.

 

Undervisningen:

Vi kommer att

 • följa filmberättelsen Geografens testamente för att därigenom lära om Norden samt titta på andra filmer om de olika länderna.
 • läsa ur lärobok, föra diskussioner kring innehåll samt anteckna det vi får veta i minneskarta.
 • använda minneskartan för att redovisa vad du lärt, först för någon hemma sedan i liten grupp i skolan. Resultatet från detta används sedan i vår bedömning av dina kunskaper.

Bedömning:

Bedömning kommer att ske i matris utifrån de kunskaper du visar vid redovisning av din minneskarta samt kommer vi att ha en skriftlig slutuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Norden.

🟥
🟧
🟨
🟩
Kunskap om natur- och kulturlandskap.
Ej uppnått målen.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla resonemang kring skillnader och likheter kring detta i Norden.
Du har goda kunskaper om Nordens natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra relativt väl utvecklade resonemang kring skillnader och likheter kring detta i Norden.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade resonemang kring skillnader och likheter kring detta i Norden.
Se samband.
Ej uppnått målen.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du relativt utvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du väl utvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp.
Ej uppnått målen.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartkunskap.
Ej uppnått målen.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.