Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rörelseglädje Gamla Myran

Skapad 2020-10-26 14:30 i Myrans förskola Säter
Förskola
Många barn älskar att röra på sig, men tyvärr har vi även många barn som inte rör på sig tillräckligt mycket. Det vill vi försöka ändra på genom att få alla barn att åtminstone få upp pulsen en gång per dag.

Innehåll

NULÄGE: Vi har uppmärksammat att våra barn älskar att få springa, hoppa, krypa, dansa osv. men vi har också upptäckt att en del inte rör på sig i den utsträckning som de behöver. De har helt enkelt ingen ork (kondition) för att springa utan går för det mesta. Vi kommer därför fortsätta att ha  rörelseaktiviteter. 

Barnen vill gärna gå till skogen och idrottsplatsen

 

SYFTE /MÅL: Syfte med rörelseaktiviteterna är att få barnen att lära känna sin kropp och att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. 

Barnen ska bli medvetna om att det är viktigt för deras hälsa att röra på sig och tycka att det är kul att röra på sig.

Rörelseaktiviteterna bidrar också till ett naturligt tillfälle för barnen att träna sig på att lyssna, förstå instruktioner och samarbetsförmåga.

 

METOD: Vi kommer varje dag innan vi går in på lunch att springa/gå 2 varv runt "gropen", ha någon typ av hinderbana eller leka någon rörelselek. Vi går går till skogen, går promenader, har miniröris, sång och danslekar, de äldsta barnen åker skridskor.

Vi kommer att gå till IP för att där leka lekar och springa på löparbanorna.

 

DOKUMENTATION: Vi fotograferar och observerar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: