Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider på Björnbäret

Skapad 2020-10-26 14:36 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
När vi introducerar barnen till Björnbäret vill vi att de ska känna sig trygga och vidarutvecklas i sin självständighet kring måltiden.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Inne på Hjortronet har barnen haft sina bestämda platser vid måltiden, vi upplever att barnen känner en trygghet i det och att det har bidragit till ökad självständighet.

Vi upplever att barnen behöver fler verktyg för att kunna kommunicera vid samtal kring måltiden. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska fortsätta känna sig trygga och få möjlighet att utveckla sin självständighet. 

Vi ser måltiden som ett undervisningstillfälle där vi vill lägga fokus på barnens språkutveckling. 

Vi vill att barnen genom måltiden ska få ett gemensamt förhållnigssätt kring hur vi agerar vid måltiden.

  


Hur gör vi?

Vi fortsätter att ha bestämda platser utifrån de erfarenheter vi har kring barnens behov vid måltider. 

Genom att vi pedagoger ger barnen tid och matro samt uppmuntrar barnen att själva prova att till exempel skala sin potatis eller hälla dryck i sitt glas, utifrån sin egen förmåga. Vi vill att de ska känna sig trygga i att våga prova. 

Vi har pedagogiska samtal kring måltiden och benämner såväl mat som föremål med både ord, tecken och bildstöd. 
 
Genom att vi pedagoger agerar goda förebilder och till exempel säger "tack" och "varsegod" skapar vi ett gott klimat kring matbordet. 

Genom samtal och pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen vill vi öka deras medvetenhet kring deras utveckling och tillit till sin egen förmåga.


 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: