Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss hela dagen - Hygien

Skapad 2020-10-26 14:41 i Stensvedens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola

Innehåll

"Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" Lpfö 18

Bakgrund/Syfte
I vår läroplan står det tydligt att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bilder en helhet. Barn lär på olika sätt och under hela dagen. Det är viktigt att vi har en helhetssyn och inte delar upp lärandet till specifika tillfällen.  

Metod
-
Vi vill skapa goda rutiner gällande handhygien. När vi tvättar händerna inför måltider, efter utevistelse och efter toalettbesök samtalar vi med barnen om varför det är viktigt med god handhygien
- Handtvätt är också ett tillfälle att fundera över vår miljö. Hur mycket vatten behöver vi för att tvätta händerna, räcker det med en pappershandduk? Var kommer vattnet i kranen från? Har alla människor tillgång till rent vatten?
- Utifrån ålder och mognad ger vi barnen ökat ansvar för hygien och toalettbesök med syfte att öka deras självförtroende och inflytande över sin kropp och vardag
- Vi tar tillvara på blöjbyte som ett tillfälle att samtala, benämna, skoja sjunga, ramsa och skapa bra kontakt med barnen
- Vi har bilder med instruktioner vid toalettbesök och handtvätt
- När barnen har spillt eller kläderna är smutsiga efter utevistelse får de hjälp att byta eller byter själva till rena kläder

Dokumentation

Vi reflekterar kontinuerligt kring hur rutinsituationerna fungerar
Vi diskuterar på våra avdelningsmöten samt reflektionsdagar

Utvärdering
Vi utvärderar på reflektionstid samt reflektionsdagar

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: