👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

School in Britain and Sweden

Skapad 2020-10-26 15:01 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Engelska
Hur skiljer sig skolan i Storbritannien och Sverige? Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? It is time to find out!

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att skriva på engelska, kommentera och jämföra skolan i Storbritannien med den svenska skolan. Du kommer också att ges möjlighet att förbättra din text genom att lämna in den ytterligare en gång efter att fått kommentarer från mig. 

Det här kommer du att lära dig när det här arbetsområdet är klart:

 • Vilka länder som man pratar engelska
 • Hur skolan ser ut och fungerar i Storbritannien.
 • Konkreta begrepp som hör ihop med arbetsområdet, t.ex. ämnen och klassrumsord. 

Dessa olika arbetsformer kommer vi att jobba med:

 • Skapa mind map
 • Utveckla våra texter genom övningen dig deeper
 • Titta på olika filmer och diskutera innehållet
 • Läser i flera böcker
 • Skriva med panna och papper samt på dator.
 • Jobba med viktiga begrepp med hjälp av vikpapper
 • Vi varierar arbetsformerna med helklass, grupparbeten och enskilt arbete.
 • Vi går även igenom olika exempel från olika nivåer för att synliggöra syftet med uppgiften.  

Så här ser arbetsgången ut:

1. Genomgång av arbetsområdet

2. Arbeta med viktiga ord och begrepp med hjälp av vikpapper

3. Vi ser på filmer och jobbar med lämpligt material

 

Filmer

 • YouTube: Schools in England 

 

Presentation

 

Text Books

  • Lift off: Schooldays
  • What´s up 5: When do we have Maths?
   • read, translate, words, workbook etc.
  • Small steps 2: School sid 18-19

 

British council

5. Gemensamt och i grupp jobba med likheter och skillnader

6. Kolla på exempeltexter på E-,C- och A-nivå

7. Skriver egna texter som ska lämnas in på UNIKUM

Exam, Individually:

 • Hand in in UNIKUM
  • Write a text about "School: Differences and similarities”
  •  

 

Saker att lägga till:
dig deeper- övning (bild på ett klassrum) 
fylla på ordförrådet som har med skolan att göra 
Bearbeta och förbättra texter. Lämna in den på Unikum och sedan kunna förbättra den vid behov. 

 

Uppgifter

 • School: Differences and similarities

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Writing

Lärandematris - Writing

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (…) Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
på väg att lära mig
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Handling Röd tråd redogöra och kommentera
Min text saknar början, mitten eller slut Min text är svår att förstå
Min text har en början, mitten och ett slut. Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten. Enkel form
Min text har en tydlig början, en mitten och ett slut. Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten. Enkel form med detaljer
Min text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut. Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten. Översiktligt med gott resultat
Språk
formulera dig i skrift
Det är svårt att skriva meningar Det är svårt att förstå min text
Mina meningar börjar ofta på samma sätt. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Mina meningar börjar på några olika sätt. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Meningar
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Det är svårt att skriva meningar. Min text är svår att förstå.
Jag skriver korta meningar som går att förstå. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Jag skriver längre meningar som går att förstå. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Verb
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Min text saknar verb Min text är svår att förstå
Det finns verb i min text. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Verben i min text står ibland i rätt tidsform. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Verben i min text står oftast i rätt tidsform. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Strategier
bearbeta och förbättra
Jag glömmer att läsa igenom eller be någon annan att läsa min text Jag har svårt att förbättra min text med hjälp av tips från en klasskompis eller lärare
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv och gör enstaka och enkla förbättringar
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör några enkla förbättringar innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör flera förbättringar innan jag lämnar in det.