Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Champ 6 - HT

Skapad 2020-10-26 15:22 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Planering av engelska åk 6 utifrån läromedlet Champ 6.
Grundskola 6 Engelska
Champ 6 är ett läromedel som för oss in i den engelsktalande världen. Den hjälper oss att utveckla förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva på ett lekfullt och varierande sätt. Can you speak English? Yes, you can! Can you get better? Would you like to be a champ?

Innehåll

Förmågor:

 • förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.  

 

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 6".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi  läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor, leker lekar och sjunger sånger.
 • Vi  tränar på engelska i workbook, på webben och på arbetsblad.
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer och relevanta klipp på t.ex. YouTube.
 • Vi övar grammatik.

 

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Kunskapskrav:

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:

 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • ditt arbete i workbook och andra skriftliga uppgifter.
 • muntliga och skriftliga förhör.

_______________________________________________________________________________________________________

Åk 6 Engelska - Terminsplanering HT

Vecka

Arbetsområde i läromedlet Champ 6

Ord och uttryck

Grammatik

v.34

Introduktion

(Olika basövningar)

   

v.35

1A: Down the falls

generell repetition från Champ 5

the past tense, regular verbs; pronunciation of -ed; comparison

v.36

1A: Down the falls

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

generell repetition från Champ 5

the past tense, regular verbs; pronunciation of -ed; comparison

v.37

2A: Good to know

useful phrases

the present continuous

v.38

2A: Good to know

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

useful phrases

the present continuous

v.39

2B: More to know

more useful phrases

some/any

v.40

2B: More to know

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

more useful phrases

some/any

v.41

3A: A long ride

the bike

the perfect tense

v.42

3A: A long ride

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

the bike

the perfect tense

v.43

3B: NYC and L.A.  (repetition kapitel)

repetition kapitel

repetition kapitel

v.44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

v.45

5A: Harvey

cosmetics and accessories

who/which

v.46

5A: Harvey

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

cosmetics and accessories

who/which

v.47

A6: Colourful India

 

there is/there are

v.48

A6: Colourful India

(Även varierande material som behandlar det tematiska området)

 

there is/there are

v.49

6B: The story of Lord Ganesha (repetition kapitel)

repetition kapitel

repetition kapitel

v.50

Terminsprov

Terminsprov

Terminsprov

v.51

Skolavslutningsvecka

Skolavslutningsvecka

Skolavslutningsvecka

 

____________________________________________________________________________________________________

Glosor till alla veckor kan du alltid hitta på www.glosor.eu genom att logga in med användarnamnet Ugglanht20 (inget lösenord)

____________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Lgr11 Engelska

Ej godkänd
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.
Reflektion
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser översiktligt, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Språkutveckling utifrån olika medier
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Arbetar fortfarande för att nå målet för betyget E.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: