Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2020-10-26 15:25 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Vad är en dikt?? hur skriver man en dikt? Vi läser dikter och provar att skriva egna dikter.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Bidra att utveckla olika former av sakprosa. Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt skriftspråk och sin språkförmåga och kan utrycka sig i olika sammanhang och olika skilda syften.

 

Hur gör vi:

Du ska få lyssna till dikter av olika författare.

Läsa dikter från "Unga Fakta"  http://www.ungafakta.se/ungaberattare/?ungaberattare=dikt

Du kommer också att få pröva att skriva egna dikter och träna dig att läsa upp dikter.

 

 

Konkreta mål:

Du vet vad en dikt är.

Du vet att en dikt kan se olika ut

Du har läst och hört olika typer av dikter

Du skriver egna dikter.

Du skriver med läslig handstil och/eller på dator.

 

Bedömning av din förmåga att 

Skriva olika typer av dikter.

Läsa olika dikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Dikter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jag kan läsa och förstå olika dikter
Jag kan läsa olika dikter men har svårt att förstå vad de betyder. Jag kan läsa en dikt för en kompis
Jag kan läsa olika dikter och förstå vad de flesta betyder. Jag kan läsa för en mindre grupp.
Jag kan läsa och förstå olika dikter. Jag kan läsa en dikt för en större grupp.
Ny aspekt
Jag kan skriva egna dikter med några typiska drag för dikter.
 • Sv   3
Jag kan med stöd skriva egna dikter med några av dikternas typiska drag. Jag kan rita en passande bild till min dikt.
Jag kan skriva egna dikter med flera av dikternas typiska drag. Jag kan rita en passande bild till min dikt.
Jag kan skriva egna dikter med dikternas typiska drag. Jag kan rit en passande bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: