Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakens Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2020-10-26 16:28 i 123181 Förskolan Ragvald Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

  

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                                      

 

VAD: (Innehåll)

 • Just nu är barnen på Draken intresserade av olika naturfenomen som t ex Vulkaner, eld och snö. På olika sätt har barnen gjort olika projekt utifrån dessa intressen. Vi följer naturen utefter våra årstider och kollar vad som sker. Vi har t ex gjort ett regn- och moln experiment, byggt en vulkan utav papirmaché, och undersökt snö med webbägget. Barnen har också fått dansa snö. Genom olika musikgenre och landsmusik har vi dansat för att känna takten på olika vis, men också för att se hur likt musik är världen över. När kastanjerna föll från vårt träd samlade vi dem för att göra olika matematiska projekt; så som att räkna och mäta. Men vi använde dem även till att skriva bokstäver med. 

 • Tillsammans har vi också jobbat med olika traditioner. Vi har skapat ljuslyktor inför internationella barndagen, firat Halloween/Alla helgons dag och haft ljusfest i december. Under december gjorde vi även en brandövning. Kollade brandsläckare, brandvarnare och testade förskolans nödutgång. 

Vi kommer att fortgå med att undersöka vår natur och naturfenomen, men lägga ner mer kraft i återbruk och återvinning. Ett hållbart Sverige. Där vi ska minska vattenförbrukningen, återanvända material och gå till återvinningen. Detta kopplat till våra mål i Grön flagg. 

Instrument är inköpta för att vi ska göra egen musik och vidareutveckla vår sång och dans. Tillsammans med avdelning Björnen så har vi även köpt in kompisböcker. Dessa arbetar vi med utifrån materialet med som medfördes. Syftet är att vi ska bli bättre medmänniskor. 

 

 

VARFÖR (Syfte)

 • Syftet med vårt arbete är få barnen mer medvetna om sin roll i naturen. Både sina rättigheter och skyldigheter. Men också att de ska få lära sig om olika naturfenomen och vad som händer runt om oss i de olika årstiderna och med våra djur.

 •  
 •  

HUR (Tillvägagångssätt)

Varje vecka planerar vi in den planerade undervisningen. Där vi vidareutvecklar barnens tankar och funderingar kring vårt projekt. Men där vi också utmanar barnen i olika processer. Vi pedagoger är med och lyssnar in vad de leker, säger och funderar över. Vi använder oss av de olika dokumentationsunderlagen. Varannan vecka har pedagogerna reflektion. Då sitter vi och diskuterar veckorna som varit och hur arbetet med barnen har fortgått. Med oss har vi anteckningar, dokumentation, bilder mm. En gång i veckan lägger vi ut en lärlogg som vårdnadshavare får ta del utav. 

 

VEM?

 • Samtliga barn deltar i helgrupp och i indelade smågrupper beroende tillfälle. 

 • Både vi vuxna och barnen dokumenterar digitalt. 

 • Det är alla pedagogers ansvar att se över och ta hand om den pedagogiska miljön så att det fortsätter vara levande, intressant och inspirerande.

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt.
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: