👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Världsmiljödagen 2021

Skapad 2020-10-26 18:49 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola

Innehåll

Bakgrund:

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling  - såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen." (Lpfö18). 

"En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig." (Lpfö18). 

"Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik." (Lpfö18). 

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.” (Lpfö18). 

Syfte:

Syftet med temat världsmiljödagen är att barnen ska få möjlighet att upprepa och reflektera över årets temaundervisning kring begreppet hållbarhet.  

Metod: 

Vi erbjuder barnen denna undervisning: 

-Spontan undervisning som har fokus på årets temaundervisning kring begreppet hållbarhet.  

-Planerad undervisning som har fokus på årets temaundervisning kring begreppet hållbarhet. 

Dokumentation: 

Vi kommer att publicera en Temasammanfattning på Unikum när temat har avslutats. 

Vi kommer eventuellt att publicera individuell lärlogg på Unikum när temat har avslutats. 

Utvärdering: 

Vi utvärderar i slutet av temat.