Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grönflagg

Skapad 2020-10-26 18:52 i Stattena Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vår grönflagg resa där vi i år har valt att fördjupa oss i Årstiderna och vad som händer i vår natur under de olika årstiderna. Insekter vart befinner de sig under året vad lever de av, deras livscykel osv. Vårt välbefinnande och hur tar vi hand om vår natur och oss själva. Vad kan vi göra för att påverka vår miljö så vi alla mår bra. Barnen har bestämt att vi alltid ska ha våra skräp plockar tänger med när vi går ut, för att upphöja detta kommer dessa två barn att vara PLOCK HJÄLTAR De kommer att ha mantel på sig och även skräp plockar tängerna. Vi har grönflagg råd där vi diskutera hur vi ska kunna göra för att öka barnens inflytande och nyfikenhet över vår jord.

Innehåll

Vår grönflagg resa har har blivit godkända 26/10 om att starta en ny resa, 2020/2021  Vi och barnen tillsammans har valt att arbeta med Djur o Natur med inrikting på årstiderna och insekter. Vad händer i naturen under de olika årstiderna ? Hur kan vi påverka hjälpa vår natur? Var blir insekterna av under året? Vad lever insekterna av? Vi kommer att plantera fröer/frukter från lite olika träd så som lönn, kastanj ek, bok m.m. Vi kommer att titta närmare på  ekorren och kaninen för att se hur och vad de lever av i de vilda. Att vårt välbefinnande hur vi kan hantera vårt matsvinn, låta barnen själv välja hur mycket man vill ha på tallriken mycket eller lite .. Då barnen under rådande pandemi ej får lägga upp maten. Hur viktig är maten som vi äter? Vart kommer maten i från? Vad finns i maten? Mat som blir över har personalen en möjlighet att ta med sig hem och lägger då en liten slant i en sparbössan som sedan går till barnen i Kenya. Vi kommer att besöka biblioteket som har en hel uppsjö av böcker i dessa aktuella områden , detta bygger upp barnens ordförråd och ordförståelsen samt ökar deras intresse för vår natur och vårt välbefinnande.  Förslag har kommit från våra barn att vi ska ha våra skräptänger med oss varje gång vi går ut(vi hittar ju alltid skräp) Vi tänkte då göra detta ännu mer spännande genom att låta dessa vi två barn bli PLOCK HJÄLTAR Så någon form av mantel som vi fixar till av en gamla skjortor från en angränsande loppis... Vi  älskar återbruk... Det är också en del av vårt arbeta att återbruka så mycket vi kan, att vi tänker oss för innan vi kastar, om det kan vara till någon nytta, vi försöker också se till att vårt pyssl ska användas av  så mycker återvunnet material som det bara går.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: