Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project: language travel

Skapad 2020-10-27 08:21 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under detta moment jobbar vi med att söka och samla information om olika engelsktalande länder, för att sedan skriva och tala om dem.

Innehåll

Under detta moment jobbar vi med att söka och samla information om olika engelsktalande länder, för att sedan skriva och tala om dem. Tanken är att eleverna väljer en destination och samlar information för att sedan skriva om det som om de har besökt landet och ska berätta för sina vänner om det. Fokus ligger på att ta in information genom olika medier (t ex skriftlig och muntlig information), samt att jämföra engelsktalande länder med elevernas egna erfarenheter. Arbetet presenteras i en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen görs individuellt, och den muntliga där eleverna sitter i små grupper och berättar om deras projekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Project: Language Travel

Underlag saknas
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Redogöra, diskutera & agera
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner.
Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner i innehållet.
Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt att genom med gott resultat agera utifrån instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
Kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal & uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven formulera och uttrycka sig enkelt, begripligt, relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan eleven formulera och uttrycka sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande, med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan eleven formulera och uttrycka sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande, med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig i skrift & uttrycka sig skriftligt
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt, relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande, med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande, med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig anpassat
Formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: