Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering IDH

Skapad 2020-10-27 08:29 i Alboskolan Ale
Musik och rörelse
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet får eleven träna på att orientera sig i skog och bekanta miljöer samt att förhålla sig till Allemansrätten och säkerhet och hänsynstagande vid utevistelser.

Innehåll

Arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: Orientering

Tidsperiod: VT21

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att orientera i närliggande miljöer med hjälp av karta
 • Din förmåga ha säkerhet och hänsynstagande i åtanke vid utevistelse
 • Dina kunskaper om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt AllemansrättenUndervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få träna på att använda olika kartor
 • Du kommer att få träna på att anpassa dig till olika miljöer utomhus och kunskap om Allemansrätten

 

Arbetsområdet bedöms på detta sätt:

 • Du kan orientera dig i närliggande miljöer med hjälp av karta
 • Du kan utföra fysiska aktiviteter i utemiljö anpassat efter miljön
 • Du kan förhålla dig till Allemansrätten
 • Du kan utföra aktiviteterna med hänsyn och risktagande i åtanke

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Orientering matris åk 4-5

Har ännu ej visat och uppnått
Har visat och uppnår mål
Har visat och på väg mot nya mål
Läsa och orientera dig med hjälp av karta
Du har ännu inte kunnat visa att du klarar att läsa och orientera dig med hjälp av en karta
Du klarar att läsa och orientera dig med hjälp av en enklare karta
Du kan läsa och orientera dig med hjälp av en karta
Förhålla sig till och känna till grunderna för Allemansrätten
Du har ännu inte kunnat visa att du klarar att förhålla dig till Allemansrättens regler
Du klarar att förhålla dig till Allemansrättens regler
Du kan förhålla dig till Allemansrättens regler och förstår dess innebörd
Risk och hänsynstagande
Du har ännu inte kunnat visa din förståelse för riskerna vid utevistelse eller hänsynstagande för dig själv och andra
Du visar förståelse för riskerna vid utevistelse och tar hänsyn till dig själv och andra
Du har visat förståelse för riskerna vid utevistelse och anpassar dig och tar hänsyn till dig själv och andra därefter
Anpassning av rörelser vid aktiviteter i olika miljöer
Du har ännu inte kunnat visa att du klarar anpassa dina rörelser vid olika fysiska aktiviteter i olika utemiljöer
Du klarar att anpassa dina rörelser vid olika fysiska aktiviteter i olika utemiljöer
Du kan anpassa dina rörelser vid olika fysiska aktiviteter i olika utemiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: