Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi

Skapad 2020-10-27 08:26 i Almers skola Varberg
Planering med matris över området ekologi
Grundskola 4 Biologi
Ekologi läran om hur växter, djur och andra levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen. Hur dom samspelar.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om biologiska samband samt förtrogenhet med biologins begrepp, så att de kan använda dessa begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. 

Centralt innehåll: 

 • Djurs, växters och andra organismers liv. 
 • Fotosyntes, förbrännings och ekologiska samband mellan organismer.
 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

Viktiga begrepp:

Ekologi, organismer, abiotiska faktorer, biotiska faktorer, producent, konsument, fotosyntes. 

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

 • veta vad en näringskedja och en näringsväv är. 
 • kunna rita en egen näringskedja.
 • kunna förklara vad som händer när en del i en näringskedja eller näringsväv minskar eller ökar. 
 • kunna förklara hur naturens kretslopp fungerar och varför nedbrytarna är så viktiga. 
 • veta att allt energi kommer från solen. 
 • veta vad begreppen biologiskt mångfald, ekologi, organismer, producent och konsument betyder. 
 • genomföra undersökningar och dokumentera dessa.
 • människans påverkan. 
 • Känna till vattnets betydelse för livet på jorden.
 • Kunna namnge några vanliga svenska träd.

Undervisning:

För att du ska ha möjlighet att uppnå lärandemålen kommer vi att:

 • Ha lärarledda genomgångar
 • Titta på filmer
 • Diskutera filmer och olika texter
 • Läsa/lyssna och svara på frågor på texter ur Boken om biologi 
 • Arbeta med olika uppgifter både skriftligt och muntligt. 
 • Fältstudier/undersökningar

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • din delaktighet under lektionerna 
 • genom ett skriftligt prov i slutet av arbetsområde. 

 

 

Uppgifter

 • Prov

 • Instuderingsmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi. Näringskedjor och näringsvävar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologisk mångfald
 • Bi
Du har kännedom om vad biologisk mångfald är och ger exempel
Du kan förklarar vad biologisk mångfald är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad biologisk mångfald är och ger exempel
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor är och ger exempel.
Näringsvävar
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringsvävar är och ger exempel.
Du kan förklara vad näringsvävar är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringsvävar är och ger exempel.
Människan påverkan på näringskedjor
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra näringskedjor.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Fältstudier
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan följa en planering för att genomföra en undersökning.
Du kan bearbeta planeringen för att undersökningen ska förbättras.
Du kan skriva en ny förbättrad planering som det går att följa och arbeta utifrån.
Jämföra undersökning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan jämföra ditt resultat med andras och se någon likhet och skillnad samt ge ett förslag på förbättring av undersökningen.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och se flera likheter och skillnader och ge förslag på vad de beror på samt ge några förslag på förbättringar av undersökningen.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och se likheter och skillnader och kan förklara vad de beror på samt ge flera förslag som kan förbättra undervisningen.
Dokumentation av undersökning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du gör en enkel dokumentation utifrån bild och kort bildtext.
Du gör en dokumentation utifrån bild och förklarande bildtext. I texten använder du dig av några av biologins begrepp på ett korrekt sätt.
Du gör en utförlig dokumentation utifrån bild och text. I texten använder du dig av biologins begrepp på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: