Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-27 08:28 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Vi har valt att fortsätta med tema Hållbar utveckling med fokus på grundfärgerna och språket. Vi tänker utforska grundfärgerna och språket på olika sätt genom skapande, utevistelsen, experiment, sång, rim och ramsor och förskolans miljö.

Innehåll

Vart är vi?

Såhär tänker vi att lärandet går till:

- Genom att vi erbjuder barnen utvecklande miljöer, material samt olika aktiviteter på ett roligt och lustfyllt sätt.

- Vi kommer dela upp oss i mindre barngrupper som skapar möjligheter och förutsättningar för barnen att kunna delge tankar och åsikter med varandra.

- Vi ska under dagen erbjuda barnen olika miljöer och aktiviteter.

Pedagogens roll:

- Vi skapar goda relationer till varandra.

- Vi är närvarande, engagerade och arbetar för att barnen ska vidga sina kunskaper.

- Vi stöttar och utmanar barnen i deras lärande och utveckling. 

Miljön:

- Barnen får en medvetenhet av sin närmiljö.

- Vi ger barnen möjligheter till att utveckla sitt kunnande om hållbar utveckling genom att erbjuda de delaktighet och kunskap.

- Förskolans miljö möjliggör för barn och pedagoger att arbeta projekterande ute och inne hela dagen. 

- Vi synliggör läroplanen i både ute och innemiljön.

- Vi använder ostrukturerat material som stimulerar till lek, fantasi, utforskande och lärande. 

Vart ska vi?

Detta förväntar vi oss att barnen ska utveckla ett kunnande kring: 

- Utveckla sitt språk

- Intresse för naturen och hållbar utveckling

- Ord och begrepp

Språk:

-Vad är det för färg?

- Vad händer om vi blandar olika färger?

- Reflektera med barnen med hjälp av bilder på projektorn

Matematik:

- Färger

- Antal

- Matematiska begrepp

Naturvetenskap/Teknik:

- Vilka färger har vi i naturen?

-Vilka färger finns runt omkring oss?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: