👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik – Geometri

Skapad 2020-10-27 08:28 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Förr i tiden användes oftast mått som utgick från kroppsdelar när man mätte hur långa föremål var. Några längdmått som användes var hand, tum, och fot. Det var inte förens i slutet av 1800-talet som vi fick vårt nuvarande metersystem. Nu är våra vanliga mått meter, decimeter, centimeter och millimeter. I det här arbetsområdet kommer du lära dig hur du kan mäta och räkna ut omkretsen och arean av olika geometriska figurer. Du kommer få använda dig av gamla och nya redskap för att mäta olika föremål.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att

- Arbeta i boken Alfa med kapitlet geometri

- Öva på ämnesspecifika begrepp (Doobidoo)

- Se filmklipp med instruktioner kring hur man kan tänka när man arbetar med geometriska figurer

- Arbeta med bingel

- Mäta och konstruera olika geometriskaformer fysiskt

- Studiebesök på Naturhistoriska där eleverna får använda sig av nya redskap, samt gamla redskap för att mäta olika objekt

- Redovisa sina arbeten från Naturhistoriska.

 

Vad som ska bedömas

Elevernas förmåga att

- använda matematiska begrepp 

- använda sig av olika redskap för att genomföra laborationer 

- formulera sig i skrift och anpassa språket utifrån syftet, mottagaren och sammanhang

- formulera sig i tal 

 

Hur förmågorna ska bedömas 

- Eleverna kommer att bedömas genom dokumentation av laborationer i form av bild och text. 

- Eleverna kommer att bedömas utifrån hur de använder sig av matematiska metoder (gamla och nya redskap) för att göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter.

- Eleverna kommer att bedömas under givna lektionstillfällen då de ämnesspecifika begreppen diskuteras.

 

 

Arbetsmomentet sträcker sig mellan 6-7 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6