Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 - Stort, smått och enheter.

Skapad 2020-10-27 08:30 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-45 Läromedel: X-boken samt andra stenciler och arbetsblad.
Grundskola 7 Matematik
I vår vardag stöter vi hela tiden på siffror och situationer där vi behöver kunna göra uträkningar, bedömningar och lösa problem av olika slag. Ibland behöver vi kunna göra enhetsbyten mellan olika enheter tex göra om meter till km osv. Arbetsområde: Kapitel 2. Tidsperiod: Vecka 41-46 Läromedel: X-boken samt andra stenciler och arbetsblad.

Innehåll

Kunskapsmål kapitel 2

 • Egenskaper hos multiplikation och division.
 • Sambandet mellan multiplikation och division.
 • Utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal.
 • Uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter.
 • Göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym.
 • Lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om multiplikation division och enheter.

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

 

Bedömning

Med två skriftliga kunskapsprov v. 46, ett E-prov och ett C-A prov. Utöver prov så bedöms även eleverna under lektionernas gång, på hur de arbetar på lektionen.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbete både enskilt och i grupp.
 • Arbete i läroboken enligt arbetsschema
 • Hemuppgifter - om eleven hamnat efter under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris tal,räkning,stort,smått och enheter

F
E
C
A
Problemlösning
Du saknar strategier för att lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Metoden
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar väl.
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: