Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken Skolverkets kartläggning

Skapad 2020-10-27 08:41 i Ekuddenskolan Uppsala
Hitta språket förskoleklass
Grundskola F Matematik
Hitta matematiken - Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass består utav fyra olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Innehåll

Kartläggning

Kartläggningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material "Hitta matematiken". Kartläggningen görs inom områdena

* Mönster

* Tärningsspel

* Sanden/riset

* Lekparken

Aktiviteterna är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska få möjlighet att visa sitt kunnande som är av betydelse för utvecklingen av matematiskt tänkande. 

Aktiviteterna ger  läraren en möjlighet att kartlägga hur eleven:

- visar nyfikenhet och intresse 

- prövar och använder olika idéer

- kommunicerar och resonerar utifrån matematiska begrepp.

Syfte

Olika observationspunkter tydliggör vad läraren ska uppmärksamma under de olika aktiviteterna för att kunna identifiera de elever som kan vara i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Här blir elevens styrkor och utvecklingsområden synliga och detta ger stöd för lärarens planering av den fortsatta undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggningsmaterial - Förskoleklass.

Aktivitet 1 - Sortering

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap.
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Aktivitet 2 - Mönster

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Aktivitet 3 - Tärningsspel

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Aktivitet 4 - Sanden/Riset

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 5 - Lekparken

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: