👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - åk 7

Skapad 2020-10-27 08:47 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Antikens historia - åk 7.
Grundskola 7 – 9 Historia

Innehåll

Från vecka 39 fram till v.47 kommer vi att läsa om antikens historia i Grekland och i Romarriket och vilken påverkan och betydelse denna historiska epok har haft för vår tid. 

Den stora frågan:

·      Vilken betydelse har Antiken haft för vår tid? Hur märker vi det idag?

 Kunskapsområden som vi ska träna på:

·       Antiken (grekerna och romarna) och dess utmärkande drag som epok.

·       Några kända händelser och personer under Antiken.

·       Vilken betydelse Antiken haft för vår egen tid.

·       Några historiska begrepp: Antiken, Romarriket, kronologi, orsak och konsekvens, likheter och skillnader, källor.

·       Resonera kring historiska källor, t ex brev, konst, bilder och arkitektur, och vad de kan berätta om skilda levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under Antiken.

 

·       Hur historia ”används” för olika syften.

Material: 

Bok: SOS historia sid 34-53 samt sid 54-73

Filmer från studi.se och sli.se. 

Träningshäften

Powerpoint

Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia för arbetsområdet "Forntiden och Antiken" åk 7 Gullbrandstorpsskolan

E
C
A
Kunskap om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under Forntiden och Antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Forntiden och Antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Forntiden och Antiken.
Orsaker och konsekvenser, resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer, samband
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.