Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter፣ መምረሒ ጽሑፍ

Skapad 2020-10-27 08:50 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Vilka instruerande texter använder du? Instruktioner kan se ut på olika sätt, det kan vara bilder som i en Ikea och Lego instruktion, de kan vara en text som i ett recept men även ett video som lär dig att göra slime.

Innehåll

Arbetsformer

 • Vi läser och tittar på olika slags instruerande texter.
 • Vi arbetar med verber (imperativ) och sammanbindande ord och hur de ser ut i instruerande texter.
 • Vi kommer träna på att skriva ett tydligt recept.
 • Till slut skriver eleven en instruerande text där eleven använder sina kunskaper för att texten blir tydlig med rätt användning av verber och sammanbindande ord. 
 • መምረሒ ጽሑፍ ጸብሒ ድንሽ ንምስራሕ
 • 2- 3 ቀይሕ ሽጉርቲ 
 • 2-3 ድንሽ
 • 1-2 dl ዘይቲ ኦሊቭ 
 • 1-3 msk በርበረ 
 • 1 msk ሳልሳ
 • 2-3 ጻዕዳ ሽጉርቲ
 • 2-3 dl ማይ 
 • ጨው

Material

 • Instruerande texter i olika former
 • Recept av en maträtt från Eritrea, Potatis gryta (ጸብሒ ድንሽ )

Mål

 • Att eleverna känner igen olika former av instruerande text och deras syfte och struktur.
 • Att eleverna kan skriva en instruerande text.
 • Att eleven lär sig att använda verber och sammanbindande ord på ett bra sätt.

Bedömning

 • Du får en helhetsbedömning på din instruerande text och även deltagande på lektionerna.

Arbetsperiod

- 4-5 lektioner från vecka 45 - 50 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Instruerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
Struktur
Du försöker använda strukturen för instruerande text.
Du använder strukturen för en instruerande text.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
Språkliga drag
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: