Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-10-27 08:58 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Denna kurs kommer du att få lära dig hur Sverige styrs. Vi kommer arbeta med demokratibegreppet, politiska ideologier, och hur Sverige styrs från nationell till lokal nivå. Du kommer även lära dig hur du kan vara med och påverka vilka politiska beslut som fattas i vårt land.

Innehåll

Varför?

Denna delkurs syftar till att du som elev ökar din förståelse hur Sverige styrs genom att utveckla din förståelse för hur Sveriges demokratiska system fungerar. Du kommer även utveckla din förståelse för dina demokratiska rättigheter och skyldigheter samt hur du kan påverka din och andras livssituation.

När? 

v45-v49

Hur?

Vi kommer arbeta med artiklar från Gleerups/ lärobok. Titta på studifilmer, arbeta med instuderingsfrågor och uppgifter, samt rollspel i klassrummet. Delkursen kommer att avslutas med ett prov.

Del 1 Politik och politiska ideologier. 

1.A7499 Vad är politik?

2. A4077 Ideologier

 Diskussionsuppgift A9246

3. A8343 Statsskick

Del 2 Val i Sverige

1. A590 Val i Sverige.

2. A486 Så här går ett val till.

Del 3 Så styrs Sverige.

1. A967 Riksdagen

2. A104 Regeringen

3. A106 & A242 Kommuner och regioner

Uppgifter

 • Restuppgift samhällskunskap

 • Kompletterande uppgift samhällskunskap

 • Kompletterande uppgift samhällskunskap

 • Kompletterande uppgift så styrs Sverige

 • Kompletterande uppgift "så styrs Sverige"

 • Hemuppgift

 • Hemuppgift

 • Hemuppgift

 • Hemuppgift

 • Hemuppgift

 • Valanalys

 • Test

 • Instuderingsfrågor och begreppslista

 • Instuderingsfrågor och begreppslista med anteckningsstöd.

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Så styrs Sverige

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ideologier
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Förklarar socialism, liberalism & konservatism för en kompis. Markerar 3 korrekta påståenden om politiska ideologier.
Förklarar socialism, liberalism & konservatism för en kompis. Markerar 5 korrekta påståenden om politiska ideologier.
Förklarar socialism, liberalism & konservatism för en kompis. Markerar 8 korrekta påståenden om politiska ideologier.
Begrepp Politik och politiska ideologier.
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Förklarar begreppen från lista 1 i Worddokumentet för en kompis. Markerar 4 korrekta förklaringar till begreppen.
Förklarar begreppen från lista 1 i Worddokumentet för en kompis. Markerar 7 korrekta förklaringar till begreppen.
Förklarar begreppen från lista 1 i Worddokumentet för en kompis. Markerar 9 korrekta förklaringar till begreppen.
Tolkar och utvärderar valresultat
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Beskriver vilken typ av regering som kan bildas utifrån ett valresultat i stapeldiagram. Med hjälp av begreppen majoritetsregering, minoritetsregering, samlingsregering, koalitionsregering.
Beskriver vilken typ av regering som kan bildas utifrån ett valresultat i stapeldiagram. Med hjälp av begreppen majoritetsregering, minoritetsregering, samlingsregering, koalitionsregering. BESKRIVER NÅGON FÖR ELLER NACKDEL MED REGERINGSBILDNINGEN UTIFRÅN TVÅ AV DE LISTADE PARTERNA I UPPGIFTEN.
Beskriver vilken typ av regering som kan bildas utifrån ett valresultat i stapeldiagram. Beskriver någon för OCH nackdel med regeringsbildningen utifrån TRE av de listade parterna i uppgiften. TAR HÄNSYN TILL PARTIERNAS IDEOLOGI.
Stat, region och kommuner.
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Förklarar för en kompis vilka uppgifter staten, regionen och kommunen har. Markerar 5 av dessa uppgifter korrekt i en tabell.
Förklarar för en kompis vilka uppgifter staten, regionen och kommunen har. Markerar 8 av dessa uppgifter korrekt i en tabell.
Förklarar för en kompis vilka uppgifter staten, regionen och kommunen har. Markerar 10 av dessa uppgifter korrekt i en tabell.
Från förslag till lag
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Beskriver hur ett förslag blir till en ny lag i Sverige med hjälp av några av begreppen nedan. Proposition/Motion remiss, riksdag, utskott, partigrupp, betänkande, debatt, omröstning, beslut, verkställs, regeringen, myndigheter
Beskriver hur ett förslag blir till en ny lag i Sverige med hjälp av FLERA av begreppen nedan. Proposition/Motion remiss, riksdag, utskott, partigrupp, betänkande, debatt, omröstning, beslut, verkställs, regeringen, myndigheter
Beskriver hur ett förslag blir till en ny lag i Sverige med hjälp av DE FLESTA av begreppen nedan. Proposition/Motion remiss, riksdag, utskott, partigrupp, betänkande, debatt, omröstning, beslut, verkställs, regeringen, myndigheter
Tolkar och värderar kommunens budget
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Tolkar ett diagram med kommunens budget och ger något förslag till hur kommunen ska få sin budget i balans. Beskriver någon för- eller nackdel med ditt förslag.
Tolkar ett diagram med kommunens budget och ger NÅGRA förslag till hur kommunen ska få sin budget i balans. Beskriver någon för- OCH nackdel med ditt förslag.
Tolkar ett diagram med kommunens budget och ger NÅGRA förslag till hur kommunen ska få sin budget i balans. Beskriver NÅGRA för- OCH nackdel med ditt förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: