👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering arabiska HT 20 V. 45-52

Skapad 2020-10-27 09:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Möln
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva på modersmålet.Iundervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagslivet, samhälle, kultur och traditioner.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Hen ska lära sig att uttala och forma bokstäverna.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver. 
 • Läsa och skriva enkla ord och meningar.
 • Att arbeta med bilder, rim och ramsor.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Bygga ord av bokstäverna/ bokstavspussel. 
 • Skriva ner bokstäverna.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 • Måla och rita till enkla ord.
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Öva på olika rim och ramsor.
 • Diskutera och jämföra mellan olika kulturer och traditioner.
 • Filmer om kultur och traditioner.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Hen ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Hen ska kunna läsriktning.
 • Beskriva bilder med enkla ord och jämföra mellan arabiska och svenska kultur och traditioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3