👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP om Vikingatiden år 4 ht 20.

Skapad 2020-10-27 09:13 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering om vikingatiden och medeltiden för år 5.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia Geografi
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

Mål 1: Vikingatiden 

Vilket innebär:
Att jag vet under vilken tidsperiod vikingatiden var.
Att jag vet hur människorna levde och försörjde sig.
Att jag kan beskriva hur städer, riken och länder växte fram.
Att jag förstår hur utvecklingen leder till förbättrade levnadsvillkor.
Att jag förstår religionens inverkan på samhället.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att läsa faktatexter och diskutera olika frågeställningar.
Vi kommer att titta på film.
Vi kommer att jobba både teoretiskt och praktiskt.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan berätta både muntligt och skriftligt om livet på vikingatiden.
Att eleven visar förståelse för hur uppfinningar och den tekniska utvecklingen skapade förutsättningar för samhället.
Att eleven förstår att religionen haft stort inflytande och stor betydelse för samhällets utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6